Angravli Hyttegrend
Eigedomen
Vatn og avl°p
Konsesjon
Kart
Føresegner
Staulsbekkjen Hyttegrend
Video
Vegkart

Informasjon til hytteeigarar
 • Info Br°yting
 • Testmelding
 • Vatn og avløp

  Vatn og avløp er under opparbeidelse inn til hytte- feltet, grunneigar bekostar grunnlagsinvesteringane på dette fram til tomtegrense,men det vil bli avkrevd eit lite vedlikehaldsbidrag pr år som skal settast inn på egen konto som skal nyttast til vedlikehald. Frå tomtegrense er det kjøparen som må betale anlegget.

  Vinje kommune har hatt store kostnader med framføring av vatn og avløp i området og krev derfor ei tilknytningsavgift som skal dekkje anlegskostnadene.
  Prisar finn du her.

  Renovasjon er snaue tusenlappen i året til kommunen

  Vatn,avløp og renovasjon til kommunen må kjøpar betale.


  Ta kontakt med: Geir Magne Tvitekkja, 3864 Rauland - Tlf: 35 07 43 75/ 97 03 15 17 - epost: geir.tvitekkja@telefiber.no