Angravli Hyttegrend
Eigedomen
Vatn og avl°p
Konsesjon
Kart
Føresegner
Staulsbekkjen Hyttegrend
Video
Vegkart

Informasjon til hytteeigarar
 • Info Br°yting
 • Testmelding
 • Konsesjon

  Det må gjevast egenerklæring frå kjøpar

  Offentlige avgifter/Omkostningar

  Kart og oppmålingsgebyr/tinglys. 10.449,-
  Tinglysingsgebyr på skjøte 1.548,-
  Dokumentavgift 2,5 % av kj.sum
  Tilknytningsavgift EL (pr 1.1.08) 43.300,-
  VA avgift kommunen Klikk her for oppdaterte prisar

  Heftelsar

  Eigedomen seljast fri for heftelsar utover det som blir avtala om veg, vatn og avløp mellom seljar og kjøpar.

  Det må påregnast at selgar skal ha rett til å framføre vatn og valøp etc. over tomta på eit seinare tidspunkt i tilknytning til utviklinga av området.

  Selgar skal brøyte felles vegar fram til området og ha vedlikehaldet av desse.
  Tomtekjøpar må deltaka økonomisk i vedlikehald av vegar og andre felles anlegg.

  Hundar og andre kjæledyr må passast godt på slik at dei ikkje forstyrar bufe og andre.

  Det finnest ein del fortidsminne i området, desse kan på enkelte stadar koma ubhagleg nære tomtene, men desse må takast omsyn til da dei er automatisk freda i ein 5 m omkrets.

  Tomteprisar

  Frå 630.000 kroner. Ta kontakt for nærare informasjon.


  Ta kontakt med: Geir Magne Tvitekkja, 3864 Rauland - Tlf: 35 07 43 75/ 97 03 15 17 - epost: geir.tvitekkja@telefiber.no